วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553

นักอนุรักษ์ธรรมชาติและภาษาผู้สง่า


          น้ำตกใสๆไหลผ่านป่าไม้อันกว้างใหญ่ ดาษดาไปด้วยพรรณไม้และสัตว์ป่า นี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้ารัก และมีความสุขแม้เพียงได้นึกถึง  ที่น่าแปลกใจก็คือชื่อของพวกมันที่ต่างก็เป็นภาษาของหลากหลายประเทศ เช่น ปะการัง ฟอสซิล สะโตนฟิช ซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจสำหรับข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง
กาญจนา  จันทร์แก้ว หรือน้องมินต์ นี่คือชื่อของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ที่บ้านท่าต้นกวาว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ กับบิดามารดาโดยที่ข้าพเจ้าเป็นลูกคนเดียวของท่าน ข้าพเจ้าเกิดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2538 ซึ่งตอนนี้ข้าพเจ้ามีอายุได้ 15 ปีบริบูรณ์      ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้าพเจ้าได้ศึกษาอยู่โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว เมื่อข้าพเจ้าจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้ว ข้าพเจ้าก็ได้รับการแนะนำจากคุณครูประจำชั้นว่า น่าเรียนต่อทางด้านภาษาตามที่ข้าพเจ้ามีพรสวรรค์จนเป็นที่ยอมรับของครูและเพื่อนๆ ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจมาเรียนต่อที่โรงเรียนสารภีพิทยาคม ในสายศิลป์ญี่ปุ่น ที่เป็นสายการเรียนซึ่งข้าพเจ้าสนใจเป็นพิเศษ
ฝันให้ไกลไปให้ถึง ข้าพเจ้าคิดถึงคตินี้เสมอ เมื่อรู้สึกท้อในเรื่องต่างๆ เมื่อก่อนข้าพเจ้าไม่รู้ว่า ข้าพเจ้าชอบอะไร เมื่อโตขึ้นอยากเป็นอะไร แต่ตอนนี้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า ข้าพเจ้าชอบทางด้านภาษาและจะต้องเป็นมัคคุเทศก์ให้ได้  แต่ความฝันอีกอย่างหนึ่งของข้าพเจ้าคือการได้เป็นนักร้อง มีผู้คนชื่นชอบ มีชื่อเสียงโด่งดัง มันคงจะมีความสุขมากๆ ที่ได้ขับร้องบทเพลงและหยิบยื่นความสุขให้ผู้อื่น
ตอนนี้ข้าพเจ้ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารภีพิทยาคม การที่จะเป็นมัคคุเทศก์ นักอนุรักษ์ธรรมชาติผู้สง่างามได้อย่างสมบูรณ์แบบนั้น จะต้องมีจิตใจที่ดีงาม รักสิ่งนี้จริงๆ และที่สำคัญจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองที่ดีที่สุดลำธารใสๆ มีปลาเล็กปลาน้อย็นอย่างยิง อาศัยอยู่ ถ้ามีขยะลอยมา ข้าพเจ้าก็อดที่จะเก็บมันทิ้งไม่ได้ ข้าพเจ้าคิดอยู่เสมอว่า ธรรมชาติช่วยเรามามากแล้ว ทำให้ร่มเงา เป็นอาหาร และอีกมากมายที่พรรณนาไม่ได้ แค่ดูแลรักษาธรรมชาติ คงไม่ยากสำหรับข้าพเจ้าแน่นอน

1 ความคิดเห็น: